ROOM 12Eye Tiera3921aa

Eye Tiera3921aa

Life caught in cells Inkblot186aa

Life caught in cells Inkblot186aa

Carnival Fan Inkblot226aa2

Carnival Fan Inkblot226aa2

Soler Flare Sterling0006aa

Soler Flare Sterling0006aa

Inside and outside Tiera6700a2

Inside and outside Tiera6700a2

Magician SterlingW070aa

Magician SterlingW070aa

Bat sphere Tiera3778aa

Bat sphere Tiera3778aa

Encryption Tiera3955aa

Encryption Tiera3955aa

Life cycle Tiera3863aa1

Life cycle Tiera3863aa1

Tight Weave Inkblot047aa

Tight Weave Inkblot047aa

Glass forming Tiera3897aa

Glass forming Tiera3897aa

Horse Feathers Tiera3942aa

Horse Feathers Tiera3942aa