ROOM 17Shadows in bronze ktaza074aa

Shadows in bronze ktaza074aa

Subatomic orbits Tiera6053aa

Subatomic orbits Tiera6053aa

Leather & lace ktaza193aa

Leather & lace ktaza193aa

Perfume bottle Tiera5419aa

Perfume bottle Tiera5419aa

Mating flight Tiera5478aa

Mating flight Tiera5478aa

Mirror of two worlds Tiera6249aa

Mirror of two worlds Tiera6249aa

Metallic lace ktaza206aa

Metallic lace ktaza206aa

Shadows and light ktaza349aa

Shadows and light ktaza349aa

Storm at dusk Tiera5881aa

Storm at dusk Tiera5881aa

Stained glass Tiera5722aa

Stained glass Tiera5722aa

Still Life Tiera6597aa2

Still Life Tiera6597aa2

Filigree jewel ktaza189a

Filigree jewel ktaza189a