ROOM 9Balanced cliffs Tiera2054aa

Balanced cliffs Tiera2054aa

Nugget Tiera2791aa

Nugget Tiera2791aa

Snake nest Tiera2668aa

Snake nest Tiera2668aa

Toppling Tiera065aa

Toppling Tiera065aa

Royal jelly Tiera2056aa

Royal jelly Tiera2056aa

Balancing Tiera2726aa

Balancing Tiera2726aa

Alien totems Tiera2779aa

Alien totems Tiera2779aa

Power source Tiera2889aa

Power source Tiera2889aa

Raindrops keep falling Tiera2740aa

Raindrops keep falling Tiera2740aa

Picasso's ghost Tiera2833aa

Picasso's ghost Tiera2833aa

Growing crystal Tiera073aa

Growing crystal Tiera073aa

Supernova Tiera2867aa

Supernova Tiera2867aa